Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών - 16η απόφαση.