Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών - 22η απόφαση.