Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την  πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Β΄ 2769). 

Δείτε τη συνέχεια του σχετικού εγγράφου

Tags: