Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 71/2014 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι:
Εγκρίνεται η διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2423055651.
Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Tags: