Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ?Dialogue in the Dark?

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Θέατρο BADMINTON υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ?Dialogue in the Dark? (Διάλογος στο Σκοτάδι).
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα όπως:

  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αισθήσεις
  • επαφή με τους τυφλούς και με την αναπηρία γενικότερα
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη, ομαδική εργασία

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο.

Ιστοσελίδα: http://www.badmintontheater.gr/show/deite-me-alla-matia/

Tags: