Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο."

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Υποστήριξης για την Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Κάπνισμα στα Σχολεία» - «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 185151/ΓΔ4/17-11-2014)

Tags: