Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ερευνητικού κέντρου "ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΙ".

Το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι έχοντας στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας του μουσείου με το κοινό και την ενίσχυση του μορφωτικού του ρόλου, σας ενημερώνει ότι σχεδίασε και υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  εγκεκριμένο από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. πρωτοκόλλου 192828/Δ2 -27-11-2014) και υπό την αιγίδα του (αρ. πρωτοκόλλου 192829/Δ2 -27-11-2014) για τη σχολική χρονιά 2014-15 με τίτλο:
« Στα ίχνη του Μοχάμετ Άλι »

Απευθύνεται σε: μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής.

Tags: