Ελάχιστος αριθμός μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων