Ενημέρωση για εξετάσεις ελληνομάθειας

Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό δελτίο για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του ν.1566/85/ΦΕΚ 167 τ. Α΄), καθώς και τη σχετική αίτηση, για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ανωτέρω εξετάσεις.

Δείτε το διαβιβαστικό, το ενημερωτικό και την αίτηση

Tags: