Ενημέρωση για την Ημερίδα: «Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας»

clil

Ενημέρωση για την Ημερίδα: ?Developing Learning Communities through CLIL- Content and Language Integrated Learning? («Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας»).

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για την ημερίδα (αρ. πρωτ. 185657/Δ6/ 17-11-2014)

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Tags: