Ενημέρωση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων-Μουσείο Μανιταριών.

meteo

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων ? Μουσείο Μανιταριών φιλοξενεί πάνω από 300 είδη ζώων και αρκετές δεκάδες είδη μανιταριών.

Ενημέρωση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων-Μουσείο Μανιταριών. Αρ. Πρωτ.: 191797/Δ2/26-11-2014

Ιστοσελίδα: www.meteoramuseum.gr

Tags: