Ενημέρωση Γυμνασίων όλης της χώρας για την εφαρμογή προγράμματος ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση.

Ενημέρωση Γυμνασίων όλης της χώρας για την εφαρμογή προγράμματος ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση
(Αρ. Πρωτ.: 86462/Δ2/02-06-2015)

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση 2015-16», το οποίο διοργανώνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ECOCITY.
Το ανωτέρω πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές της Γ? τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας και αφορά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, μέσω προετοιμασίας εργασιών και κατάθεσης προτάσεων σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία και εμπλοκή Τοπικών Αρχών, φορέων, επιστημόνων, Μέσων Ενημέρωσης και πολιτών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανατροπή της αλόγιστης χρήσης αυτοκινήτων και ο προσανατολισμός στις Πράσινες Μεταφορές στις πόλεις.
Η έγκαιρη ενημέρωση των εφήβων σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως φάνηκε από την εμπειρία προηγούμενων ετών, αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική για την υιοθέτηση οικολογικών στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με το πρόβλημα της μετακίνησης στις πόλεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία Ecocity στο τηλέφωνο: 210-6196757, fax: 210-6196958 και e-mail: info@ecocity.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕ
AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Tags: