Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι, εκτός των δικτύων που έχουν κοινοποιηθεί από τα ίδια τα ΚΠΕ, έχουν εγκριθεί και λειτουργούν και τα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε:διαβάστε το σχετικό έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. :25919/Δ2/16-02-2015)

Tags: