Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψ. αναπληρωτών.