Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19 & ΠΕ20 ότι, εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης  στην Α/θμια Εκπ/ση, καθώς και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν τη μετάταξή τους από κλάδο, σε κλάδο σε περίπτωση που κατέχουν δεύτερο τίτλο σπουδών, οφείλουν να στείλουν την αίτησή τους είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με φαξ είτε ταχυδρομικά ? πρέπει να υπάρχει πάντοτε πρωτότυπη υπογραφή - το αργότερο εντός του μηνός Απριλίου 2016 καθώς ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εν λόγω αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας θεωρείται η ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων.
Το πρότυπο αίτησης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας, όπως και ένα ενημερωτικό έγγραφο

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο  22370 80247, κα Φαρφαρατζή Δέσποινα.

Tags: