Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ενόψει της έναρξης των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, σας αποστέλλουμε ενδεικτική εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της B΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, η οποία θα αξιοποιηθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα.

Δείτε τη συνέχεια του σχετικού εγγράφου.

Tags: