Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στο CERN. - Aνακοινοποίηση στο ορθό