Επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Goethe

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Goethe (Goethe Institut) διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές Γερμανικών. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Tags: