Επιμόρφωση καθηγητών Γαλλικής στη Χαλκίδα.

Διεξαγωγή  επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 6 ωρών στο 21ο Δημοτικό σχολείο  Χαλκίδας Σάββατο 03 Οκτωβρίου (9.00-15.00).(επιμορφώτρια: κ. Κατσογιάννου) με το εξής θέμα:
 «Αξιοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης» (Exploiter les intelligences multiples).

Tags: