Εργαστήρια για μαθητές όλων των βαθμίδων στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο Αγρίνιο.

  Στα πλαίσια του 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθούν τα εξής εργαστήρια για μαθητές όλων των βαθμίδων των σχολείων του νομού:

  • Εισαγωγή στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Arduino
  • Μυστικοί κώδικες
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσω της δημιουργίας εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα
  • Μια μέρα με την Λόλα
  • Βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας, Προγραμματισμός Scratch σε Arduino

Tags: