Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της με αρ. πρ. 95567/Γ2/20-06-2014 (Β΄ 1861) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»:  "Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας"

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο. (Αριθ. Πρωτ.:    6474/Δ2/15-01-2015)

Tags: