Καθορισμός της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης του μαθήματος Πολιτική Παιδεία A τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.