Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-17

Δείτε τον πίνακα με τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη γυμνασίου των μουσικών σχολείων το σχολικό έτος 2016-2017 στο σχετικό έγγραφο

Tags: