Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου

Σας  ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2129 και ημ/νία δημοσίευσης 11-07-2016 της με αριθμ. 105797/Δ4/29-06-2016 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου» και σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2081 και ημ/νία δημοσίευσης 6-7-2016 της με αρ. 103539/Δ4/24-6-2016 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συμπλήρωση της Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β? 2470)».  

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: