Κατακύρωση εκδρομής του 2ου Γυμνασίου στην Αθήνα (ορθή επανάληψη)