Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Θέμα: « Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

Σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την αριθμ.30097/29-08-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  με θέμα: «Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος », για ενημέρωσή σας.
Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή   18 - 09 ? 2015 και   την Δευτέρα   21 - 09 - 2015, θα χορηγείται υποχρεωτικά τις ανωτέρω ημέρες ( σχετική η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ.Φ.351.5/43/67822/Δ15-5-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ, κεφ. Β3 ).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ 

 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Tags: