Κοινοποίηση τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ανακοινώθηκε ο τελικός πίνακας βαθμολογίας, κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, που καταρτίστηκε μετά από συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων

Tags: