ΚΠΕ Καρπενησίου: Πρόγραμμα δράσεων Περιβαλλοντικής Εβδομάδας 2015.