Κύρωση οριστικών αξιολογικών Πινάκων αναπληρωτών - ωρομισθίων EEΠ και ΕΒΠ

Κύρωση οριστικών αξιολογικών Πινάκων αναπληρωτών - ωρομισθίων και απορριπτέων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2015-2016»

Tags: