Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2014-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών  Γυμνασίων, Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας για το διδακτικό έτος 2014-2015, ορίζεται η 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/9-4-2015 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 629).

Η ΠΡΟ?ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.              

                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ                

Tags: