Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015-16

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 τ.Β΄/23-3-2016), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2015?2016 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: