Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους Πρόσφυγες

Δείτε το διαβιβαστικό και το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναγνώσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

 

Tags: