ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά...

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.

Γενικό έντυπο μεταθέσεων (το ίδιο χρησιμοποιείται σε περίπτωση αίτησης βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης)

Μουσικά σχολεία

Καλλιτεχνικά σχολεία

Διαπολιτισμικά σχολεία

Braille

Ειδική κατηγορία

ΣΜΕΑΕ

Αμοιβαίες

 

 

 

Tags: