Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεκέμβριος 2014-Μάρτιος 2015.
 

Tags: