Νέα ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ευρυτανίας

Αυτή είναι η νέα ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ευρυτανίας. Η παρουσίαση της ύλης γίνεται (όπως και στην παλιά) με χρονολογική σειρά, όμως μπορείτε επίσης να δείτε τα άρθρα κατηγοριοποιημένα στο μενού. Στις δύο πλευρικές στήλες προβάλονται οι τελευταίες αναρτήσεις της υπηρεσίας μας στη Διαύγεια (αριστερά) και η ροή ειδήσεων του ΥΠΑΙΘ και της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (δεξιά). Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η παλιά ιστοσελίδα θα πάψει να ενημερώνεται, αλλά θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση dide.eyr.sch.gr/old_site.html

Εάν θέλετε να υποβάλετε σχόλια ή παρατηρήσεις για τη σελίδα, μπορείτε να το κάνετε στις διευθύνσεις plinet@dide.eyr.sch.gr ή webmaster@dide.eyr.sch.gr

Μαργαρίτης Γιώργος, ΠΕ19.

Tags: