Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου (Πολιτική Παιδεία, Εφαρμογές Πληροφορικής)