Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής Λυκείων