Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου. 175720/Δ2/ 30-10-2014