Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015.

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015 των τάξεων:

  • Α΄ Γενικού Λυκείου,
  • Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
  • Β΄ Γενικού Λυκείου και
  • Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δείτε το έγγραφο (αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014)

 

Tags: