Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

1ο έγγραφο Αριθ. Πρωτ. Φ4/66645/Δ4/29-04-2015

2ο έγγραφο (συμπληρωματικές οδηγίες) Αριθ. Πρωτ. Φ4/66642/Δ4/29-04-2015

Tags: