Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Α' και Β' ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ.

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 184987/Δ2/17-11-2014

Tags: