Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων «Γεωμετρία» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ και «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης».