Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής ελληνικού δοκιμίου για τον 44ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2015.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 14312/Δ2/27-01-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

           Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον «44ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2015», στον οποίο συμμετείχαν συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) υποψήφιοι από Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας μέχρι 15 ετών, σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή αξιολόγησης των μαθητικών εκθέσεων έκρινε την έκθεση της μαθήτριας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Καρασαρδέλη Παυλίνας ως την καλύτερη.
Η Διεύθυνσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στη βραβευθείσα μαθήτρια και σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες στον ανωτέρω διαγωνισμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
         
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   

Tags: