Οργανικές υπεραριθμίες στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας.

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευρυτανίας σε συνεδρίασή του στις 22/ 6/ 2015 υπολόγισε τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολείο και κλάδο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας υπεραριθμιών.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι να αποστείλουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Ευρυτανίας έως την Τετάρτη 24/6/2015 και ώρα 13.00.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Ευρυτανίας

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Tags: