Οργανόγραμμα Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ06  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  22370-80272  
 e-mail  mail@dide.eyr.sch.gr  
ΤΜΗΜΑ B' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων - Γνησιότητα Τίτλων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22370-80247  
FAX 
22370-80247  
e-mail mail@dide.eyr.sch.gr  
ΤΜΗΜΑ A' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
22370-80245

FAX
22370-80245

e-mail
mail@dide.eyr.sch.gr

Προϊστάμενος Διοικητικών  Θεμάτων - Γραμματέας ΠΥΣΔΕ - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων - Συνταξιοδοτικά   -Πειθαρχικά - Εμπιστευτικά - Εκδρομές 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

22370-80245

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Βελτιώσεις - Μετατάξεις - Καταχώριση στοιχείων στο edatacender - Βεβαιώσεις υπηρεσίας - Πιστοπ. Υπηρεσιακών μεταβολών -    Πρακτικό Δ/νσης - Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ - Διαύγεια - Στατιστικά Απογραφικά - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Μισθοδοσία μονίμων, Διοικητικών υπαλλήλων  - Ασφαλιστικά Ταμεία - Πίνακες Π3 - Μητρώο μισθοδοσίας- Βεβαιώσεις αποδοχών - Βιβλίο περικοπών - Απογραφή Δημοσίων υπαλλήλων - Φ.Δ.Μ. - Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

22370-80247

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Βελτιώσεις - Μετατάξεις -Καταχώριση στοιχείων στο edatacender - Βεβαιώσεις υπηρεσίας - Πιστοπ. Υπηρεσιακών μεταβολών -  Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ - Καταχώριση στοιχείων στο edatacender -Γνησιότητα Τίτλων - Βαθμολογική κατάταξη - Αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων - Απόδοση 2ης ειδικότητας - Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών-Μισθοδοσία Αναπληρωτών-ΑΠΔ - ΙΚΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
22370-80247

 Άδειες - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις  -  Αποστολή Α.Φ. μετατιθέμενων εκπαιδευτικών - Καταχώριση στοιχείων στο edatacender - Βεβαιώσεις υπηρεσίας - Πιστοπ. Υπηρεσιακών μεταβολών - Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ- Μισθοδοσία Αναπληρωτών-ΑΠΔ - ΙΚΑ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

YΕ1 ΔΙΟΙΚ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ

22370-22348

Οδοιπορικά - Πρόσθετες αποδοχές - Επιτροπές - Υπερωρίες - Πανελλαδικές εξετάσεις

 

 

 

 

  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

22370-22348

Μεταφορά μαθητών - Τιμολόγια
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΕ19

22370-80247

Ιστοσελίδα - Τεχνική υποστήριξη Η/Υ - MySchool

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ11

 Υπεύθυνος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

22370-80246

 

FAX

22370-80246

 
 e-mail 

grfaeyr@dide.eyr.sch.gr

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  22370-80246  
e-mail  grpe@dide.eyr.sch.gr  

Ταχ. Διεύθυνση: Κτίριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας, 36100 Καρπενήσι