Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και το σχολείο της εποχή μας: συνέδριο.