Πίνακας Κατάταξης σε ΜΚ στις 1-1-2016 σε εφαρμογή του ν. 4354/2015

Δείτε τον πίνακα κατάταξης σε Μ.Κ. (στις 1-1-2016) που προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου 4354/2015.

Πληροφορίες κ. Αικατερίνη Λαγού (τηλ 2237080245)

Tags: