Πίνακες μορίων μεταθέσεων

Από περιοχή σε περιοχή

Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης

Μουσικά

Διαπολιτισμικά

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Η περίοδος των ενστάσεων είναι από 25-1-2016 μέχρι 29-1-2016.

Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέσω fax (2237080245) , email (mail@dide.eyr.sch.gr) και ιδιοχείρως.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Στην περίπωση αποστολής fax ή email παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ για επιβεβαίωση της παραλαβής τους.

 

 

Tags: