Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14/6/2015 με θέμα "Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου"