Παράταση για την ολοκλήρωση καταχώρησης αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα E-Datacenter

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος E-Datacenter κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αιτημάτων από Διευθύνσεις για ολιγοήμερη παράταση για την ολοκλήρωση καταχώρησης αιτήσεων που εκκρεμούν, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μέχρι και 22-01-2016. Αντιστοίχως παρατείνεται η ανακοίνωση των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών για τις 25-01-2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-2016.

Tags: